(Trønderdebatt)

En dag der sollyset glitrer, små barn som gleder seg. Også i dag skal de få en tur til Jernbaneparken, parken med de høye trærne med tykke stammer som lå bare noen skritt unna den gang vi bodde midt i byen.

Vårt kjære natursted, vårt fristed der gress og busker var grønnere enn andre steder. Lufta var ren og frisk. Barna frydet seg i møte med de høyreiste trærne. Stunden var vidunderlig.

Noen av disse trærne vil politikerne gå løs på og hugge ned. Er det dette de kaller fremskrittet? Å rasere natur? Ikke engang en vakker park skal bevares

Engang ivret politikerne i Steinkjer for slagordet «Åpen, lys og glad». Åpent og lyst blir det i hvert fall ikke hvis fylkespolitikerne skal sette opp enda et høyt hus til å stenge veien for gående. Et høyhus vil også stenge for lyset til parken. Lyset som gir energi både til dyr og mennesker.

Knapt noe ser ut til å være veloverveid lenger. Fire levende, vakre trær skal meies ned. Det gis inntrykk av at politikerne kjemper en kamp mot naturen. At mennesket også er natur, ser ut til å være glemt.

Det virker som om politisk ledelse i Steinkjer og flere er ute på viddene når de skal avgjøre hva som skal bevares og ikke. La derfor de profesjonelle som har kunnskaper om natur og estetikk bestemme gangen i det hele.

Jeg savner dagene med de små barna da de lekte i Jernbaneparken. Ikke skad parken vår!