STEINKJER (Trønder-Avisa): SalMar Settefisk søker ansatte til det nye anlegget på Tjuin i Malm og det eksisterende settefiskanlegget i Follafoss.

Det søkes blant annet etter røktere, teknikere, vaksinatører og ansatte som skal drifte det resirkulerende akvakultursystemet (RAS) ved det nye settefiskanlegget i Malm.

SalMar har sammen med MM Follacell, Folla Tech og Tangstad Transport et samlet behov for rekruttere 65 ansatte til Follafoss og Malm.

Krevende å rekruttere

Bakgrunnen for den ambisiøse utlysningen er at SalMar er i ferd med å ferdigstille det nye settefiskanlegget på Tjuin i Malm, og at det trengs flere ansatte ved settefiskanlegget i Follafoss.

Prosjektsjef Jon Ivar Hovd i SalMar er klar over at det er utfordringer med rekruttering, men har god tro på at de skal klare å fylle stillingene.

– Ja, det har vi absolutt. Vi ser det er krevende, men vi har allerede hatt bra respons på stillingene som nå lyses ut, sier Hovd til Trønder-Avisa.

Varierte arbeidsoppgaver

Med to settefiskanlegg forholdsvis nært hverandre er det mange og varierte arbeidsoppgaver som skal fylles.

– Settefiskproduksjon er i en rivende utvikling, med stadig ny teknologi og stadig mer effektive måter å produsere smolt på. Dette gir grunnlaget for mange ulike type stillinger med mange spennende ansvarsområder, sier Hovd.

En del av stillingene krever spesifikke kvalifikasjoner, men SalMar vil ta imot alle motiverte søkere.

– Vi er veldig åpen for å finne motiverte søkere til stillingene. Er man motivert, interessert, mann eller kvinne, gammel eller ung, så er vi interessert. For oss handler det om å finne de riktige folka, sier Hovd.

Opplæringsprogram

Alle som skal jobbe ved det nye settefiskanlegget i Malm skal gjennom et opplæringsprogram i regi av SalMar.

– Vi har et eget opplæringsprogram som alle må gjennom før de slipper til i det nye anlegget. Da er det fantastisk å ha settefiskanlegget i Follafoss i nabolaget. Anlegget i Follafoss er et kompetansesenter, og her skal nyansatte få opplæring. Det handler om å forstå hele prosessen fra rogn til smolt, sier Hovd.

Sammen med Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF jobbes det også med å tilby boliger til eventuelle tilflyttere.

Håper på etableringer

– Her har vi et godt samarbeid slik at vi kan tilby boalternativer for nye søkere, og vi håper selvfølgelig på unge som ønsker å etablere seg her. Sammen med kommunen og Steinkjerbygg ser vi blant annet på muligheter for leie-før-eie, sier Hovd.

SalMar ASA er et av verdens største selskap innen produksjon og foredling av laks. Totalt har konsernet omtrent 1.800 ansatte og omsatte for cirka 15 milliarder kroner i 2021.