Vi viser til artikkel med overskrift «Fortvilt studentleder: – Vi føler oss skvist ut» som ble publisert 19. januar 2021 på nettavisen Steinkjer24.no.

Ja, det stemmer at vi er fortvilte. Vi er fortvilte over hvordan denne saken har blitt fremstilt. Det vi trodde var en hyggelig prat om hvordan det utfordrende fjoråret var for oss studenter, og hva vi jobber med fremover, har blitt noe helt annet. Vi fortalte om alt det positive som skjer, som for eksempel at vi gleder oss til å flytte inn i den nye Studentstua i tilknytning til Origo. Et rom bedriftene på InnoCamp har vært med på å sponse med 10 .000 kroner. Ingenting av dette er omtalt i artikkelen. I stedet har journalisten presentert en konflikt som ikke finnes. Vi håper dette skyldes kommunikasjonssvikt.

Vi føler at studentene har et godt samarbeid med både universitetet og de øvrige klyngebedriftene på InnoCamp. Dette fortalte vi journalisten, samtidig som vi sa at det har vært utfordringer med å komme seg til rette etter åpningen av InnoCamp og den påfølgende pandemien. Vi føler at journalisten har vinklet da-situasjonen til å bli nå-situasjonen, noe som er helt feil. La det være klinkende klart: Vi har aldri følt oss skvist ut!

Vi sitter nå igjen med inntrykket av at journalisten ønsket å sette InnoCamp og Nord Universitet i et dårlig lys, og utnyttet oss til dette. Vi håper dette ikke er tilfelle. Vi er glade for at media bryr seg om studentenes hverdag og ønsker å fremme studentene sine saker, men det hjelper ingen å komme med feilaktige påstander. Alle fakta må på bordet. Sammen må vi bidra til at Steinkjer, Nord Universitet og InnoCamp fortsatt vil være et spennende og interessant sted for nye studenter.