Det å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse kan være krevende, spesielt på mindre steder. Ofte handler det om å få snøballen til å begynne å rulle: jo flere kompetansemiljøer og spennende arbeidsplasser et sted kan tilby, jo lettere kan det bli å tiltrekke seg nye. Aktivitet skaper som kjent aktivitet.

Nå kan det se ut som at Steinkjer begynner å høste fruktene av den strategiske og fremoverlente satsingen på InnoCamp. Det var dristig av Steinkjer kommune å investere rundt en halv milliard på en slik satsing, men når vi nå leser om den tyske forskeren Joachim Heppelmann som har flyttet til Steinkjer for å jobbe på NIBIOs avdeling på InnoCamp som en av flere internasjonale, er det et godt vitnesbyrd om at dette trolig var et riktig og viktig grep.

Tyske Joachim valgte Steinkjer: – Her har jeg alle muligheter

Det er også svært gledelig å se at Landbruksdirektoratets avdeling i Steinkjer har klart å rekruttere store deler av staben lokalt. Det miljøet som er i ferd med å bygges opp innenfor sirkulærøkonomi, bioøkonomi og landbruk mellom flere aktører på InnoCamp og Mære landbruksskole er ikke bare spennende, det har muligheter for å bli helt unikt.

Når NHO-sjef Ole Erik Almlid i tillegg nylig inviterte Steinkjer kommune til å bli en brobygger mellom blå og grønn sektor, er det en gavepakke til en av landets største landbrukskommuner, som nå også er i ferd med å bli stor innen de blå næringene gjennom SalMars satsing i Follafoss og Malm.

For Nord universitet bør også InnoCamp være et godt virkemiddel for å tiltrekke seg flere studenter. Vi kan ikke skjønne annet enn at muligheten til å studere så tett innpå forskning, næringsutvikling og gründerskap må være et stort pluss for ambisiøse studenter som ønsker å gjøre seg attraktive for fremtidige arbeidsgivere. Det er også gledelig å se at staten vet å verdsette fagmiljøene som nå bygges opp i Steinkjer, og tilfører nye statlige arbeidsplasser.

Vi er overbevist om at InnoCamp-miljøet vil føre til mange knoppskytinger, både i form av forskningsprosjekter, nye bedrifter og innovasjon i eksisterende selskaper. Hvem vet – kanskje kan vi en dag ha en turistattraksjon i Steinkjer i form av et opplevelsessenter for landbruk og havbruk, med utspring fra InnoCamp?