Gå til sidens hovedinnhold

Innherredsordførerne står sammen for bøndene

De siste dagene har emneknaggen #Bondeopprør blitt en farsott i det ganske land.

Farsotten ble startet av de unge gårddriverne Hans Jørgen Boye, Tor Jacob Solberg, Sven Martin Håland, Ola Lie Berthling og Arne Manger. De mener at norsk landbruk er i fare for å bli utradert, noe de mener skjer raskere og raskere for hvert år. Derfor ønsker de at alle som verdsetter norsk trygg mat skal signere på en underskriftskampanje.

Foreløpig har over 20 600 skrevet under i Bondeopprøret 2021.

Ordførerne står sammen

En underskriftskampanje ordfører Anne Berit Lein og sine medordførere fra Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Snåsa også har gjort.

De skriver at årets som har gått bør være et tydelig signal på at vi må ta bønder og norsk matproduksjon på alvor.

– Bonden er ryggraden for å sikre mat til det norske folk. Skal vi sikre rekruttering og et bærekraftig landbruk er vi også nødt til å sikre akseptable økonomiske og sosiale vilkår for bonden..

I brevet fra ordførerne står det at det er store investeringsbehov i landbruket og for å dekke disse behovene må landbruket tilbys en økonomi som kan forsvare investeringene, og i tillegg gi akseptable vilkår for svære lange og mange arbeidsdagene.

Les også

Nå blir det ordentlig badestrand i Malm - finansieringen er på plass

Les også

Museumsbonde Jenny er klar til å ta imot enda flere som vil være med på andelslandbruk på Egge

Les hele brevet:

Verdsett bonden og norsk matproduksjon!

Året som har gått bør være et tydelig signal på økt fokus omkring vår selvforsyningsgrad, og at vi nå må ta bønder og norsk matproduksjon på alvor. Bonden er ryggraden for å sikre mat til det norske folk. Skal vi sikre rekruttering og et bærekraftig landbruk er vi også nødt til å sikre akseptable økonomiske og sosiale vilkår for bonden.

Det ligger også store investeringsbehov i landbruket, både for optimalisering av produksjon, for å innfri nye krav til miljø og dyrevelferd og for å avlaste et stort arbeidspress og slitasje på norske bønder. For å dekke disse behovene må landbruket tilbys en økonomi som kan forsvare investeringene, og i tillegg gis akseptable vilkår for svært lange og mange arbeidsdager.

Landbruket er Norges viktigste næring, først og fremst for å sikre mat til det norske folk. I tillegg sysselsettes ca 100.000 personer i primærnæringen og matindustri. I tillegg kommer transport, leverandørledd og annen industri knyttet til landbruket. Tilstrekkelig investeringskapital vil være avgjørende for å sikre fremtiden for norsk landbruk og den sysselsetting det medfører. Alternativet vil være ytterligere reduksjon av både antall gårdsbruk og sysselsetting, og forsterkning av de demografiutfordringer vi står ovenfor.

Landbruket i Trøndelag står for en stor andel av Norsk matproduksjon, og Trøndersk matmanifest slår fast bevaring, bygging og videre utvikling av matproduksjon og matkultur i regionen. Innherred er selve kjernen i Trøndersk landbruk, og en svært viktig bidragsyter til norsk forsyning med mat. I tillegg er Trøndersk matfestival og «et sted nær deg» et stort satsingsområde, ikke minst også som Europeisk matregion i 2022. Det ligger i denne satsingen et stort potensial i både videreutvikling, økt foredling og sysselsetting. Det betinger at våre dyktige bønder har sikkerhet for å investere i framtida, og vilkår som sikrer at våre ungdommer finner verdi i videre drift og et liv som bonde.

Vi støtter bondens kamp for økt verdsetting av norsk matproduksjon.

Frode Revhaug ordfører Frosta

Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger

Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal

Ida Stuberg, ordfører Inderøy

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer

Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa

Kommentarer til denne saken