Gå til sidens hovedinnhold

Ingen bygdenes by uten bygdene våre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Steinkjer er en mangfoldig kommune, med helt fantastiske forutsetninger for at vi fortsatt skal kunne utvikle hele kommunen slik at vi sikrer bosetting og gode tjenester nært folk. Vi har et levende sentrum der vi satser sterkt på administrasjonsbyen Steinkjer, nå må vi også vende blikket utover og se hva vi kan gjøre for bygdene våre. Vi har flotte jakt og turmuligheter i Ogndal. Vi har et levende og fremtidsrettet landbruk på Mære. Vi har viktig og trygg industri i Follafoss. Vi har skatter i hver eneste bygd og i sentrumsnære områder, la oss ta det i bruk enda mer!

Kommunen står i en presset økonomisk situasjon, og vi som er folkevalgte må kanskje ta noen av de vanskeligste avgjørelsene på flere år, og disse avgjørelsene kommer snart. I Trønder-Avisa 6. januar stilte hele Kvamssamfunnet opp og sa klart og tydelig ifra hva som kunne bli konsekvensene av nedleggelser og sentraliserte tjenester.

Det er så godt å se at lokalsamfunn sier ifra og virkelig bruker stemmene sine, fordi det er så viktig! Lokalsamfunn er helt avhengige av at dets innbyggere virkelig bryr seg om lokalsamfunnet sitt, og Kvam er et prakteksemplar på dette. Det er helt essensielt for både folkevalgte og administrasjonen i kommunen at innbyggerne sier klart og tydelig ifra når det gjelder saker som omhandler deres tjenester og lokalsamfunn. Dette er en styrke i demokratiet som jeg er redd vi snakker for lite om og kanskje undervurder dets verdi.

Før avgjørelsene skal tas av kommunestyret er vi nødt til å sikre bred innbyggerinvolvering for å virkelig bruke demokratiet vårt for det det er verdt. Det er mye snakk om struktur når vi skal få økonomien på rett kjøl igjen, og at det kan komme endringer på dette feltet vi bare er nødt til å ta innover oss og ta debatten.

Men dette handler også om så mye mer enn struktur. Hvordan skal vi møte demografiutviklingen med færre yngre og flere eldre? Hvordan skal vi sikre trygge tjenester til innbyggerne? Hvordan skal omsorgen i fremtiden se ut? Hva med skolen? Skal vi tørre å tenke på tvers av sektorer? Kan oppvekstsenter være aktuelt flere steder? Hvordan kan vi utnytte de ressursene vi har på rett måte? Dette er spørsmål som står ovenfor oss og omhandler hvordan vi ønsker at Steinkjer skal se ut i fremtiden, samtidig som vi blir nødt til å ta grep for kommuneøkonomien.

I kommuneplanens samfunnsdel står det at Steinkjer skal være en samskapende kommune, da er det viktig at vi sikrer en bred innbyggerinvolvering slik at vi får aktivisert demokratiet i kommunen. Vi er helt avhengige av bygdene våre, og hvis det kommer forslag på bordet som omhandler tjenestene i bygda deres er det viktig å gå i dialog med de som blir berørt av saken og konsekvense av vedtaket som skal fattes.

Det kan være mange forskjellige måter å sikre innbyggerinvolvering på, og vi må nok fortsatt ha korona som bakteppe når vi skal skape disse arenaene. Dialog og informasjon er to viktige nøkkelord når det gjelder innbyggerinvolvering. Å få informasjon om prosesser og saker ut til innbyggerne er et viktig virkemiddel for å sikre en god innvolveringsprosess.

Utviklingarbeidet «Steinkjer 2025» handler om så mye mer enn bare kommuneøkonomi. Det handler også om hvordan vi ser for oss kommunen i fremtiden, hvordan kan vi skape trygge møteplasser for kommunens innbyggere, det vil også si hvordan kan vi få utflyttere og andre til å flytte til Steinkjer. Det omhandler utviklingen av skole, barnehage, eldreomsorg, næringsliv, folkehelse, idrett, frivillighet og lista fortsetter.

Jeg tror vi blir nødt til å tenke litt nytt når vi skal se for oss fremtidens Steinkjer. Da er innbyggerinvolvering og møteplasser viktig for både folkevalgte og administrasjon slik at vi får innspill og kanskje helt nye ideer som kan vise seg å være viktige og riktige for hvordan et lokalsamfunn kan bli seende ut. Ingen av oss vet hva fremtiden bringer, men å skape en dialog og utveksling av ideer og erfaringer med de som bor og lever der gjør oss rikere når beslutningene skal tas.

I grendene og sentrum har vi allerede etablerte bolystgrupper, arbeidsgrupper, frivillige lag og foreninger, idrettslag, FAU ved skolene, og flere grupperinger som vi må bruke for alt det de er verdt i en slik innbyggerinvolvering. Og hvordan skal vi skape nye møteplasser for innbyggerinvolvering? Kanskje er store folkemøter blitt gammeldagse? Skal vi ha mer fokus på digitale plattformer og digitale møter? Folkemøte på Teams eller det grendehuset? Kanskje skal vi få ordfører og kommunedirektør på TikTok for å nå den yngre generasjon? Kanskje skal det etableres nye og større arbeidsgrupper? Her er det mange veier til Rom, men det er nok bare fantasien som kan sette stopper for hvordan vi kan sikre en god innbyggerinvolvering.

Kommunedirektøren sa det så riktig da han la frem sitt forslag for budsjett 2022. «Vi er alle i samme båt». Det er noe vi skal ta til oss og virkelig ta i bruk når vi skal gjennom disse prosessene og avgjørelsene. Dette kommer til å bli tøft, men dette skal vi stå i sammen.

La oss bruke «Steinkjer 2025» som et lærerrikt verksted for hvordan vi kan sikre et godt livsløp i hele kommunen. Vi har stor verdiskaping og mange muligheter i bygdene våre, nå skal vi ta i bruk hele kommunen enda mer.

Så en liten oppfordring helt til slutt. Bruk oss folkevalgte for hva vi er verdt.

Send en melding, ta en kopp kaffe, inviter på et møte, innspillsmøter, arbeidslagsmøter, befaringer, gå en tur, hva vet jeg. Vi er her for å representere innbyggerne i kommunen, og da er det viktig at innbyggerne bruker oss og gir innpill. Ja vi representerer forskjellige partier og kan være så uenig noen ganger at det stormer godt, men vi alle vil det beste for kommunen vår. Hele kommunen.

Kommentarer til denne saken