Kua husker ikke at den har vært kalv

På Vikan i Inderøy er det ei ammeku som ikke husker at hun selv har vært kalv. Hun sa kalven skulle flytte seg, men den ville se på den røde bilen.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Det gamle ordtaket "Kua husker ikke at den har vært kalv", er islandsk. Ordtaket skal minne oss om at voksne ofte glemmer at de selv har vært barn (og oppført seg som barn).

Fakta om norske kuer (Tine)

1. Det finnes ca 230 000 kuer i Norge, de fleste av rasen Norsk Rødt Fe.

2. Ved fødselen veier en kalv omtrent 40 kg.

3. Kalven får melk til den er to-tre måneder gammel.

4. Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv. Når kviga er rundt to år gammel og har født sin første kalv, begynner den å produsere melk. Senere får kua en kalv i året gjennom hele livet.

5. Kuer produserer mer melk enn kalven klarer å drikke, og derfor kan mellk brukes til matproduksjon.

6. Ei ku produserer ca 8000 liter melk i året.

Ei ammeku er ei ku som har kalva, og fått i gang melkeproduksjonen i juret. Kalvene får da gå sammen med mora og amme i flere måneder, og de kan gå sammen i sju måneder. Kua må ha minst to måneder melkefri, som «tett», eller avsinet. Dette er de to månedene før neste kalving

Dette spiser kua

 • Det mest vanlige fôret er gress.
 • Om sommeren spiser kuene gress på beite.
 • Om vinteren får de gress som har vært lagret i silo eller rundballer (surfôr).
 • For å dekke næringsbehovet får kuene også kraftfôr laget av korn. Dette inneholder mineraler og vitaminer.
 • Alle byggesteiner kyrne trenger - energi, proteiner, mineraler og vitaminer - får de gjennom maten.
 • Vann får kuene gjennom drikkekar i fjøset. Ei melkeku drikker opp til 100 liter vann om dagen.Kuer spiser i tilsammen fem-seks timer hver dag

Slik lever kua

 • Halvparten av norske melkekyr bor i løsdriftfjøs. De går fritt rundt, spiser når de vil og finner seg en bås å ligge i.
 • Kuene ligger 12-14 timer hvert døgn.
 • I alle båser skal det være madrasser eller annet mykt underlag.
 • I båsfjøs har hver ku sin faste bås.
 • Alle kyr skal være ute minimum åtte uker hver sommer.