Hva finnes av idretts- og nærmiljøanlegg?

Nærmiljøanlegg: Bedrifter, Folla skole, foreldre, elever, idrettslaget og kommunen har samarbeidet om nytt underlag i ballbingen på Folla skole.  Foto: privat

New Articles

I forbindelse med revidering av plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal anleggsoversikten i Steinkjer oppdateres.