Identiteten som gjenreisningsby

Endepunktet: Branntårnet er endepunktet for utsiktsaksen fra Konges gate. 

New Articles

– Bygget er et viktig bevis i Steinkjers identitet som gjenreisningsby, sier kommuneantikvar Robert Øfsti.