Hva irriterer mest med naboen?

Oppussing: Den mest irriterende lyden skal være naboen pusser opp.  Foto: Shutterstock

New Articles

– Det ser ut til at nordmenn vektlegger hvilken type musikk naboen spiller, og de refererer til naboens musikk som eksempelvis dårlig, fæl, eller som dunke-musikk. Dersom du først skal spille høy musikk, så er det pop og rock som er de mest foretrukne sjangerne. Hiphop er derimot den sjangeren nordmenn misliker mest at naboen spiller.