Reduserer prisen for SFO for familier med lav inntekt

Reduserer prisen på SFO: Regjeringen senker prisen på foreldrebetalingen for SFO. 

New Articles

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Det handler om å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter. Alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland (V).