Planlegger to parkeringshus i sentrum

Steinkjerbygg KF har også planer for parkeringshus på Teleplassen. Tegning: Lyngstad arkitekter  

New Articles

Nå starter planleggingen av parkeringshus på Måsøra og Teleplassen.