Over én mill. kroner til øvingsrom

Steinkjer samfunnshus planlegges å være ferdig renovert og klart til åpning mot slutten av mars 2021. 

New Articles

Med 1,25 millioner kroner i nasjonalt tilskudd øker kvaliteten på fem øvingsrom i Steinkjer samfunnshus som er under renovering.

Steinkjer kulturbygg AS, som er ansvarlig for renoveringen av Steinkjer samfunnshus i prosjekt Jakob, har fått full uttelling på sin søknad om støtte fra ordningen Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen). Samfunnshuset får 1,25 millioner kroner av totalt 6,7 mill. kroner som gis i tilskudd til bygg- og akustikk gjennom ordningen. Det skriver Steinkjer kommune i en pressemelding.

Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Samfunnshuset får midler til lydisolerende og romakustiske tiltak i lokalene som skal brukes til øving og fremføring, samt bygging av lokaler til øving.

- Tilskuddet bidrar til at alle som skal øve i Samfunnshuset får gode arbeidsforhold. Det viktigste for å oppnå dette er å sikre god akustikk i rommene, samt unngå lyd gjennomgang. Bidraget fra ordningen Kulturrom sørger for økning av kvaliteten i fem ulike øvingsrom, sier kultursjef Leif Terje Nilsen i en pressemelding torsdag.

Steinkjer Kulturskole, Ungdomstjenesten med ungdomsklubben Huze, Studentenes hus og Aktivitetssenteret blir samfunnshusets faste brukere. I tillegg renoveres både festsal, lille sal og den gamle kinosalen for bruk til både frivilligheten og private.

Steinkjer samfunnshus planlegges å være ferdig renovert og klart til åpning mot slutten av mars 2021.