25. juni blir det Sommerfest i Steinkjer

Steinkjer er pyntet til sommerfest

I en undersøkelse sa innbyggerne i Steinkjer at de ønsket at Kongensgata skulle bli koseligere

Susanne Bratli er rådgiver i Steinkjer kommune. Hun sier de allerede har fått mange positive tilbakemeldinger på de pyntede trærne i Kongensgata på Nord- og Sørsia. - Folk sier de blir glad når de ser dem, også er det noen få som ikke liker dem, sier Bratli.   Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Torsdag ettermiddag er det åpning av Sommerfest i Steinkjer. Det er et samarbeid mellom Steinkjer Sentrum Markedsforening, Steinkjer kommune, Bylab Steinkjer (se under) og Steinkjerbygg. AMFI, Steinkjer Næringsforum og enkeltaktører i næringslivet støtter også opp om Sommerfest i Steinkjer - og vil bidra med å lage innhold til festen i løpet av sommeren.

Ifølge Steinkjer kommune vil Sommerfest i Steinkjer blant annet bestå av:

  • Offisiell åpning av sommerfest i gågata 25. juni kl. 17.00. Ordfører Anne Berit Lein foretar åpningen. Sentrumsbutikkene holder åpent på ettermiddagen.
  • Nye, fargerike bannere i Kongens gate på Sør- og Nordsia, samt langs E6.
  • Pyntede trær på Nord- og Sørsia.
  • Benker, bord og blomster i Svein Jarls gate.
  • Nye skilt fra AMFI til sentrum og fra sentrum til AMFI.
  • Sykkelrebus i byen og gå-/sykkelrebus i sentrum
  • Nye snarvegsskilt som settes opp i løpet av sommeren og videre framover.
  • Velkommenbanner til studentene som henges over Kongens gate i uke 33. Butikkene kan markedsføre studentpriser/studenttilbud ut fra tilgjengelig annonseringsmateriell i samme profil i studentuka.

Bylab står bak arbeidet med Sommerfest i Steinkjer. Kort fortalt er Bylab et toårig arbeid der Steinkjer, sammen med Verdal og Levanger, er blitt valgt ut til å være med i et program initiert av Nordisk ministerråd. Det handler om å finne modeller og metoder for hvordan byer kan bli attraktive og bærekraftige - miljømessig, sosialt og økonomisk. Prosjektet skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bylab startet i 2018 med at innbyggerne fikk melde inn hva som kan være gode tiltak for å forsterke en positiv byutvikling, og næringslivet valgte ut 10 tiltak som var aktuelle for sommeren 2019. Innbyggere fikk stemme fram sine favoritter blant de ti, og fire tiltak med flest stemmer ble testet ut i fjor.
De fire tiltakene var «salg av mat på Bystranda», der var Steinkjer avhengig av at serveringsbransjen tente på ideen. Det var en dårlig og kald sommer, men på slutten av sommeren kom varmen og en bedrift med food-cart gjennomførte et eksperiment med servering, og opplevde det som en positiv, men risikofylt erfaring pga. været. Det gjenstår å se om næringsaktører velger å gjøre det samme i år.
Det ble i forlengelse av det eksperimentet også satt opp et kommunalt toalett på bystranda som ble veldig godt mottatt. Det ga viktig kunnskap om at det er et veldig behøvd og det planlegges nå for en varig løsning.
Videre stemte innbygere og næringslivet fram tre eksperiment; «Tiltak for å gjøre sentrum mer kjent for folk flest gjennom kampanjetenking», «Aktiviteter på bystranda» og «Gjøre Kongensgata mer koselig med beplanting, bord, stoler på fortau (noe på Torget?) osv.». Tiltakene ble effektmålt gjennom en undersøkelse/evaluering med innbyggere og næringslivet, og var at det var positivt med et løft i sentrum, at det var tydelig at næringslivet i sentrum jobbet med å samordne kampanjer, pynte, sette ut bord og stoler o.l., men at det ikke var så enkelt å gjenkjenne hva som var annerledes fra før (hva var eksperimentet)? Derfor kraftsamler vi oss i år om «Sommerfest i Steinkjer», med en rekke tydelige tiltak under den paraplyen.