Teknisk feil på bompengeinnkrevingens første dag

For store tall på tavla - riktig innkreving

FEIL: Ifølge vegmyndighetene skal bilistene bli trukket for rett sum på Asphaugen, men det er feil på opplysningstavlen 

New Articles

I dag startet innkreving av bompenger på Fv. 17 – og det var tydeligvis ingen god start for Vegamot, som har ansvar for innkrevingen av bompenger.