Har vært med i Arbeiderpartiet i 240 år

PARTIVETERANER: Liv Blomseth, Jan Rødsjø, Edle Ystmark og Rolf Ystmark ble hedret for sin innsats og virke i Arbeiderpartiet i flere generasjoner.   Foto: Svein Leknes

New Articles

Jan Rødsjø, Liv Blomseth, Rolf Ystmark og Edle Ystmark ble hedret på Malm hotell for lang og tro tjeneste for lokalsamfunnet.