Føler at de blir overkjørt av vegmyndighetene

PRAT: Jo Bernt Brønstad tok en prat med grunneierne Geir Benum og Roar Holmvik før åpningen av vegen.   Foto: Svein Leknes

New Articles

Blant de innbudte til åpningen av nyvegen, var grunneierne Geir Benum og Roar Holmvik.