Vegkontrakten er signert

Starter bygging rett over sommerferien

SINGNERING: Tone Melhus Romstad, Jon Sellæg og Bjørn Aakre skriver under på kontrakten om bygging av ny Fv. 17 fra Østvik til Jåddåren. 

New Articles

Fredag ettermiddag ble vegkontrakten mellom Trøndelag fylkeskommune og arbeidsfelleskapet Od einar Kne AS og Røstad entrepenør AS undertegnet hos prosjektledelsen i fylkeskommunen på Asphaugen. Det skal bygges fire kilometer ny Fv. 17 fra Østvik til Jåddåren.