Laveste vannstand i Holden siden 1930-tallet

PROPPEN:I denne uka har Kjetil Vatne og NTE bedt entrepenøren om å sette i "proppen" på Holden. Mandag var vannet på det som blir det laveste under byggeperioden.  Foto: Svein Leknes

New Articles

To-tre uker forsinket kom Holden omsider helt ned til den vannstanden NTE og entreprenøren måtte ha for å bygge nytt damanlegg.