Historisk stor kontrakt til Odd Einar Kne

Bjørn Aakre og Odd Einar Kne ser fram til å sette mannskapet i sving med ny Fv. 17 fra Østvik til Jåddåren. de berømmer fylkeskommunen som har delt opp vegbyggingen i flere mindre entrepriser, slik at også lokale tilbydere kan få kontraktene.  Foto: Svein Leknes

New Articles

Odd Einar Kne AS i fellesskap Verdal-selskapet Røstad entreprenør AS har fått kontrakten med å bygge ny Fv. 17 fra Østvik til Jåddåren.