Fylkesordføreren klippet båndet under vegåpningen

SNORKLIPPING:Fylkesordfører Tore O. Sandvik foretar den offiselle åpningen av Fv. 17/Fv. 720-prosjektet. samme med seg har han leder i hovedutvalg for veg, Hallgeir Grøntvedt (t.v), ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer kommune, tidligere fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag Thomas Hallem og vegdirektør Eva Solvi i Trøndelag fylkeskommune. 

New Articles

Rett før klokka 17.00 mandag 15. juni foretok fylkesordfører Tore O. Sandvik den offisielle åpningen av Fv. 17/Fv. 720-prosjektet. Før han hadde fylkesdirektøren for veg, Eva Solvi, tidligere fylkesråd for veg i Nord-Trøndelag, Thomas Iver Hallem, ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer og prosjektleder Jo Bernt Brønstad snakket varmt om prosjektet som til nå har kostet 1,5 milliarder kroner. De siste 200 millionene skal brukes på strekningen Østvik til Jådåren. Der håper Brønstad at det blir byggestart før sommerferien.