Steinkjer kornsilo

Planen ble vedtatt

Reguleringsplan for tre nye kornsiloer ved Steinkjer kornsilo. Illustrasjon: Sweco  Foto: Sweco

New Articles

I slutten av april  vedtok Kommunestyret reguleringsplan (detaljregulering) for Steinkjer kornsilo. En eventuelll klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen tre uker fra kunngjøringsdato 20. mai 2020. Det vil si 4. juni.
Hensikten med planen er utvidelse av kornsiloens anlegg for å imøtekomme behov og etterspørsel for lagring av korn i Steinkjerområdet. Utbyggingen vil også ha en regional betydning for landbruket idet kornproduksjonen på Innherred bevares samtidig som den vil fungere som stimuli til økt aktivitet for næringen.