Omkamp om Tunet bofellesskap

OMKAMP: Helsesjef Anita Ulstad fremmer igjen forslaget om avvikling av Tune bofellesskap. Her fra orienteringen i hovedutvalg i januar, med Kari og Hans-Magnus Ystgaard som tilhørere. De kjemper for botilbudet til deres sønn.   Foto: Tore Vikan

New Articles

Nå fremmes forslaget om å legge ned Tunet bofellesskap på Egge igjen. Det vil ifølge kommunedirektøren gi en innsparing på 4,8 millioner kroner.