Dyrebeskyttelsens aktive arbeid stoppet salg av musegift

Musegiftmidler forbys til privat bruk

Katter kan bli forgiftet av å spise mus som har fått i seg musegift som inneholder stoffet alfakloralose.   Foto: Svein Magne Fredriksen

New Articles

Dyrebeskyttelsen Norge var veldig aktive for å få stoppet bruken av musegiften som inneholdt alfakloralose til privat bruk i vinter. Svært mange katteeiere rapporterte at kattene deres døde. Det ble oppfordret til registrering hos Veterinærinstituttet. I går publiserte Miljødirektoratet et forbud mot bruk av stoffet til privat bruk. Europris, Jernia og Plantasjen var noen av butikkene som fjernet det fra hyllene i alle butikker ganske raskt

- Det finnes nok fortsatt mye av denne giften i folks hjem, så vi vil nok fortsette å se at katter dør på grunn av forgiftning. Vi er glad for at arbeidet for å få stoppet salget av stoffet gav resultater, sier Tone I. Lundsaunet i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag


 

Musegift blir ulovlig

Miljødirektoratet har skjerpet regelverket for bruk av kjemiske musegifter. Flere av dagens musegifter er det nå ulovlig å bruke for privatpersoner.

Salg av musegift som inneholder stoffet alfakloralose er ikke tillatt å selge til privatpersoner etter 8. mai 2020.

Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen. Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall forgiftningstilfeller hos kjæledyr, spesielt katter.

Spiser forgiftet mus

Katter kan enten forgiftes ved direkte inntak av musegiften fordi giften har blitt brukt feil, eller ved å spise forgiftede mus. Forgiftningen gir raskt ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur.  

Miljødirektoratet fikk de første bekymringsmeldingene fra veterinærer våren 2019. Etter det har vi hentet inn opplysninger fra veterinærer i felt, og vi samarbeider med Veterinærinstituttet for å få analysert prøver.

- Vårt vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose  til privat bruk er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen. Slike produkter kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Trine-Lise Torgersen.

Godkjente skadedyrbekjempere kan fremdeles bruke musegift som inneholder alfakloralose utendørs rundt bygninger. Giften skal da være plassert i åtestasjoner slik at middelet er utilgjengelig for mennesker og dyr.

Bruk vanlige musefeller

- Det vil fortsatt finnes godkjent musegift på markedet. Men vi råder privatpersoner til å unngå gift så langt det er mulig og heller bruke musefeller  Har man et større museproblem, anbefaler vi å ta kontakt med profesjonelle skadedyrfirmaer slik at en faglig vurdering ligger til grunn for valg av bekjempelsesmetode, sier Torgersen. 

Privatpersoner som allerede har produktene med alfakloralose,  oppfordres til å levere dem til et godkjent avfallsmottak.

I januar 2020 innledet Miljødirektoratet et samarbeidsprosjekt med Veterinærinstituttet. Veterinærer ble oppfordret til å sende inn prøver fra kjæledyr til kostnadsfri analyse ved mistanke om forgiftning med alfakloralose. I de aller fleste av disse prøvene viste det seg at mistanken om alfakloralose-forgiftning var korrekt.

Miljødirektoratet leder også et prosjekt hvor forgiftningstilfeller i de nordiske landene skal kartlegges. Prosjektet er finansiert av Nordisk råd.