I 1984 fikk sparbyggene sitt lenge etterlengtede alderspensjonat på Hamrum

Sparbu bosenter kan bli lagt ned

- Er navneendringen fattet uten at vi har fått uttale oss? undrer folk i Sparbu

"Her skal det nye alderspensjonatet bygges, sa Liv Minsaas og viser frem tegninger til fire av de pensjonistene som fra før bor i eldreleilighetene på Hamrum. F.v. Ellenanna Moen, Ragnfrid Hagen, Liv Minsaas, Oddny Austmo og Bjarne Austmo". 

New Articles

I forslaget til Masterplan helse, som nå er ute på høring, foreslås det å redusere antall HDO-lokasjoner (det som før kaltes eldresenter) til tre enheter. I Steinkjer kommune skal det da være "eldresenter" bare i Malm, på Guldbergaunet og på Dampsaga. Dette er på sikt, vel å merke.