27 prosent flere søkere til Handelshøgskolen

Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet.  Foto: Hege Eilertsen, Nord universitet.

New Articles

Onsdag 15. april var søknadsfristen for høyere utdanning og Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet opplever i år en markant økning i antall søknader. Sammenlignet med i fjor har antall søknader fra førsteprioritetssøkere via Samordnet opptak økt med hele 27 prosent.

Handelshøgskolen (HHN), som i dag har cirka 2600 studenter, tilbyr studieprogrammer på studiestedene Bodø, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

– Dette er svært motiverende for oss. Vi gleder oss til å ta imot alle disse nye studentene, og bidra til at de får gode og attraktive karrieremuligheter, sier dekan Erlend Bullvåg i en pressemelding.

– Vi er svært tilfredse med årets søkertall. Den betydelige veksten betyr at vårt kontinuerlige arbeid med å videreutvikle studieprogrammene våre ser ut til å være vellykket og treffe behovene ute i arbeidsmarkedet godt, sier dekan Erlend Bullvåg.

Årets søkertall, både lokalt og via Samordna opptak, viser en markant økning både på årsstudier, bachelor- og masterprogrammene.

– Særlig ser vi at masterstudiene våre, og at både siviløkonomutdanningen, strategi og ledelse, regnskap og revisjon, og beredskap og kriseledelse, er populære. Vi har også stor pågang på vår nye master i global ledelse. Etterspørselen på de kortere studiene våre, og eksempelvis det nye årsstudiet i luftfartledelse, treffer også et behov i samfunnet – med godt over 200 søkere til 30 studieplasser, sier Bullvåg.

– Den kraftige økningen i søkertallene forteller oss at vi er en attraktiv utdanningsinstitusjon, slår dekanen fast.

– Vi har i alle år samarbeidet med - og jobbet tett opp mot - næringslivet i landsdelen, for å kunne tilby relevant forskning og tidsriktige studier. Dette er noe vi opplever å få svært god respons på.

Næringslivet bidrar inn på flere av studieprogrammene våre, både gjennom relevante gjesteforelesninger og med at de spiller inn aktuelle problemstillinger som studentene våre kan skrive oppgaver om, sier han.

Bullvåg trekker også frem den betydelige innsatsen som legges ned av flere erfarne næringslivsledere, gjennom HHNs unike mentorprogram – hvor næringslivsledere veileder avgangsstudenter.

– I år ser vi også at vi har fått mange søknader fra studenter som har vært i arbeid i noen år, og som nå ønsker seg inn på MBA-studier for å styrke kompetansen sin ytterligere. Alt dette, sammen med de øvrige utdanningstilbudene våre, er viktige bidrag til utviklingen av landsdelen vår og styrking av næringslivet. Vi gleder oss derfor stort over å kunne tilby relevante kurs, med fremtidsrettet innhold, også til de nye studentene våre, sier dekanen.

– Det er veldig gledelig å se solid vekst i søkertallene til HHN. På den ene siden er det inspirerende at nye satsinger treffer markedet godt. På den andre siden er det betryggende å kunne konstatere at etablerte kjernestudier fortsetter å være populære blant søkerne, sier Nords prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk.