Temamøte om masterplan helse

Nettmøter er den nye hverdagen for de folkevalgte. I kveld skal hele kommunestyret, samt flere råd og utvalg, "samles" for en orientering om masterplanen.  

New Articles

I kveld får kommunestyret og utvalgte råd og utvalg den første orientering om Steinkjer kommunes masterplan for helse.