KS-leder Bjørn Arild Gram

Frykter kostnadskutt i landets kommuner

KS-leder Bjørn Arild Gram krever koronagaranti fra staten for alle landets kommuner. Her fra torsdagens nettmøte i formannskapet sammen med ordfører Anne Berit Lein.  

New Articles

KS – med Bjørn Arild Gram i spissen - anslår at koronasituasjonen vi gi kommunesektoren et nett inntektstap og kostnadsøkning på om lag 20 milliarder kroner i 2020. Det melder KS i en pressemelding.

- Vårt aller viktigste råd til Stortinget er å gi sikkerhet til kommunene og fylkeskommunene om at de store inntektstapene og ekstrautgiftene som koronapandemien påfører sektoren blir kompensert. Det handler om framtiden til lokalsamfunn over hele landet, sier, Bjørn Arild Gram som er nyvalgt styreleder for kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

Hvor alvorlig det økonomiske tilbakeslaget for kommunesektoren vil bli, avhenger i betydelig grad av hvor lenge det er nødvendig å videreføre de omfattende tiltakene for å hindre smittespredning. I KS’ anslag er det forutsatt at økonomien er i unntakstilstand i vel 2 måneder, før det blir en gradvis forbedring. Det er stor usikkerhet om hvor lenge dette vil vare. Derfor oppgir KS et anslag på den kommunaløkonomiske svekkelsen i et intervall på nesten 6 milliarder kroner.

- Selv om det vil være stor usikkerhet, sannsynligvis i flere måneder, om størrelsen på tapet for kommunesektoren i 2020, er det likevel viktig at Stortinget fastslår prinsippet om kompensasjon nå. Stortingets tidligere vedtak om å kompensere «urimelig» inntektstap er for svakt og uforpliktende, sier Gram.

Kommunesektoren har så langt unngått å permittere egne ansatte, og har heller ikke kuttet i planlagte innkjøp fra næringslivet.

- Med vedvarende stor usikkerhet om kommuneøkonomi, kan vi dessverre ikke se bort fra at også kommunene blir tvunget til å vurdere både midlertidige og mer permanente kostnadskutt som rammer innbyggerne, men også egne ansatte. Kommunesektoren er beredt til å ta en rolle i å hjelpe det private næringslivet på fote igjen så snart som mulig. Men da kan ikke sektoren starte med mange milliarder kroner i minus, sier Bjørn Arild Gram.