Fremskynder dobbelt rentekutt

- Dette er tiltak som gjør det enklere for våre kunder å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, og som etterspørres av veldig mange, forteller Guri Moum Brede i Sparebank 1 SMN.  Foto: Tore Vikan

New Articles

SpareBank 1 SMN har i løpet av kort tid satt ned renta på boliglån med inntil 0,85 prosentpoeng. Begge rentekuttene trer i kraft for eksisterende kunder 5. april.

- Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder om at vi burde framskynde opprinnelig dato på grunn av de økonomiske utfordringene som følger med koronaviruset. Det lytter vi naturligvis til og vi har nå valgt å flytte datoen for renteendring fram med 25 dager til 5. april, sier banksjef Guri Moum Brede i SpareBank 1 SMN i en pressemelding.

- I løpet av kort tid har vi satt ned boliglånsrenta to ganger, og samme dato vil gjelde for begge renteendringene. I tillegg vil våre kunder kunne søke om avdragsfrihet i inntil seks måneder samt forskudd på dagpenger. Dette er tiltak som gjør det enklere for våre kunder å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, og som etterspørres av veldig mange, forteller Guri Moum Brede

Kundene som nå får renteendring, vil i løpet av kort tid få informasjon om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd.