Ber arbeidsgivere ta kontakt før permittering

Endre Lie i Fellesforbundet ber innstendig om at hjulene holdes i gang så lenge som mulig i bedriftene.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

New Articles

- Før dere permitterer ansatte må dere ta kontakt; enten med arbeidsgiverorganisasjon eller oss i fagforeninga, hvis dere ikke vet hvordan dette gjøres. Dette for at det skal bli riktig både for arbeidsgiver og for de ansatte, og i forhold til rett til dagpenger fra NAV, sier Endre Lie.

- Vi oppfordrer sterkt til at de som kan, holder i gang produksjon og aktivitet. Innenfor de retningslinjer som er gitt, sier Endre Lie.