Takket av på telefonmøte

Ordfører Anne Berit Lein og folkevalgt - og KS leder - Bjørn Arild Gram.  

New Articles

En rørt Bjørn Arild Gram takket av som ordfører de siste 13 årene, og ønsket Anne Berit Lein lykke til som Steinkjers første kvinnelige ordfører.