Steinkjer: Ingen nye rapporterte tilfeller med koronavirus

Status søndag 15. mars klokka 14.30 - ingen nye koronatilfller 

New Articles

På Steinkjer kommunes hjemmeside kom det en ny status søndag 15. mars klokka 14.30. Steinkjer kommune har ingen nye tilfeller med konstatert coronavirus utover det ene tilfellet som ble meldt 8. mars.

Det må understrekes at det nå er kun personer i risikogrupper, samt helsepersonell som bllir testet, så Folkehelseinstituttet sier at mørketallene kan være store. I dagene framover vil antallet som legges inn på sykehus være et bedre signal på situasjonen enn antall smittede.

Det er derfor viktig at alle overholder karantenereglene og følger nasjonale råd om håndhygiene og kontakt med andre.

Gjennom helgen jobbes det i alle etater og kommunens ledelse med planlegging av driftssituasjonen framover.