Ingen nye tilfeller av korona i Steinkjer

New Articles

I en statusmelding i dag klokka 08.00 melder Steinkjer kommune at det er ingen nye tilfeller med konstatert Koronavirus, utover det ene tilfellet som ble meldt 8. mars.

Alle spørsmål knyttet til personlig helse, fare for å være smittet samt spørsmål om testing skal rettes til fastlegen, skriver Steinkjer kommune på sin netttside.

Nye nasjonale kriterier for testing

Folkehelseinstituttet har besluttet følgende: 

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper.

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kriterier hvem som testes, uavhengig av reisehistorie: 

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet