Stenger alle skoler og barnehager fra og med i ettermiddag

Også andre kommunale samlingssteder stenges

STENGES: Fra og med i ettermiddag stenges alle skoler og barnehager. 

Kommuneoverlege Sunniva J. N. Rognerud.   Foto: Svein Leknes

New Articles

Kriseledelsen i Steinkjer kommune orienterte i dag i formannskapsmøtet om behovet for mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av Koronaviruset. Blant tiltakene er stenging av alle skoler og barnehager fra og med i ettermiddag. Dette skriver Steinkjer kommune i en pressemelding i dag.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven.
Formannskapet ga sin tilslutning til tiltakene.

Stenger flere kommunale samlingssteder

Følgende tiltak iverksettes fra og med klokka 17.00 den 12. mars og gjelder i første omgang ut fredag 27. mars:

 Alle skoler og barnehager i Steinkjer kommune stenges. Stengingen gjelder også private skoler og barnehager, samt kulturskolen og SFO.
 Det blir hjemmeundervisning for alle elever med oppstart mandag 16. mars. Nærmere informasjon kommer.
 Andre kommunale samlingssteder som omfattes av stengingen er:
o Huzet
o Dampsaga Kulturhus
o Dampsaga Bad
o Steinkjerhallen og garderober
o Malm samfunnshus og bibliotek
o Voksenopplæringen
o Bibliotek
o Kino
o Aktivitetssentret

Stopper arrangement

 Alle arrangement i offentlig regi avlyses, herunder også politiske møter og kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger. På generell basis anbefales ikke møter og arrangementer som overstiger 10-15 personer.
 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng oppfordres sterkt til å gjøre tilsvarende vurderinger som kommunen hva gjelder gjennomføring.
 Rådhuset stenger for publikumsinngang. Kontakt kan skje per telefon til sentralbord eller e-post. Se menypunkt «kontakt oss» på steinkjer.kommune.no
 Fastlegekontorene stenges ikke, kontakt tas per telefon.
 Alle gruppetilbud ved asylmottak og flyktningetjeneste utsettes.
 Vi oppfordrer befolkningen til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.
 Innendørs trening med mange personer frarådes. Det oppfordres til fortsatt utendørs aktivitet, i små grupper.
 Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l.
 Tidligere er det innført restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp/døgnplasser. I praksis innebærer dette at det kun er nærmeste familie som får besøksadgang.

Tiltak vurderes fortløpende

Konsekvenser og effekter av tiltakene følges tett, og vurderes fortløpende av kommunens ledelse.

- Det er per 12.03.20 påvist koronasmitte hos én innbygger i Steinkjer kommune. Vi samkoordinerer oss med nabokommunene og bruker det handlingsrommet vi har til å stoppe aktiviteter som kan spre smitte, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

Ikke karantene

- Det er viktig å presisere at disse tiltakene ikke betyr at vi setter folk i karantene, men vi gjør det vi kan for å redusere antall arenaer der smitte kan skje. Man må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode, opplyser Rognerud.

Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig og heller ha mulighet til å lempe på disse, enn å satse på for små tiltak for sent.

Kommunen har full forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige, samfunnsmessig sett. Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden fram til over helgen til å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang.

Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen at vi alle holder tilbake smittehastigheten. Vi håper dette vil dempe antall som til slutt vil bli syke, og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden vi står i.