Korona:

Må sikre vann/avløp, renovasjon og veg

KOMMUNEOOVERLEGEN: Sunniva R.J. Rognerud informerte hovedutvalget om situasjonen rundt koronaviruset i møtet tirsdag. 

New Articles

Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud informerte hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning om hva Steinkjer kommune gjør med koronaviruset internt i kommunen.

- Jeg er i daglig kontakt med kommunedirektøren. Og det som er mest oppe i dagen nå, er hvordan vi skal takle en situasjon om ansatte i små samfunnsviktige enheter blir rammet av koronaviruset eller må i karantene, sa kommuneoverlegen.

Enhetene hun siktet spesilet til var vann/avløp, renovasjon og veg.

- Jeg gir råd om hva som bør gjøres. Og jeg oppfordrer alle til forholde seg til de rådene som gis, sa Sunniva J. R. Rognerud til de elleve politikerne i hovedutvalget.

Gode naboer

Leder for teknisk enhet, Gunvor Aursjø sa at de jobber aktivt med å legge planer om hva de skal gjøre om ansatte blir borte.

- For det første gjelder de generelle hygienetiltakene som å holde avstand mellom folk og vaske hender. I vann/avløp, renovasjon og veg har vi til nå nesten sittet oppå hverandre på pauserom. Dette har vi tatt grep om. Vi har også avtale med andre kjøkken om ansatte på sentralkjøkkenet skulle bli borte fra jobben. For vann/avløp, renovasjon og veg har vi ikke slike avtaler, men vi har gode naboer ved krise. Verdal, Inderøy og Snåsa er i samme situasjon som oss, slik at vi kommer til å ta kontakt med dem for å finne gode løsninger, sa Gunvor Aursjø.

- Tenk over hva du gjør

Kommuneoverlegen la ikke skjul på at det er et stort press med mange spørsmål.

- Spesielt mange spørsmål om arrangement. Rådet jeg gir der er at samlinger som kan utsettes bør utsettes. Vi skal også komme med en plan for ansatte i Steinkjer kommune om hvor de kan dra eller ikke, sa kommuneoverlegen.

Hun ba også folk om å tenke over faren med å ta på epler i butikken. I det hele tatt tenke over hva man gjør. Rognerud sa at man fremdeles er usikre på om koronaviruset overføres via dråpesmitte eller luftsmitte.

- Nasjonale anbefalinger som avstand og god håndhygiene, kan ikke sies for ofte, sa Sunniva R. J. Rognerud.