Fikk redusert narkodom

Inntrøndelag tingrett: Narkodom  Foto: .

New Articles

En Steinkjer-mann i begynnelsen av 20 åra ble i desember 2017 og i mars 2018 tatt av politiet med hasj, marihuana, MDMA (ecstasy), MDMA-tabletter og 4,4 gram fleinsopp. Samlet sett mente retten at riktig utgangspunkt for straffeutmålingen er betinget fengsel i 30 dager, med en prøvetid på to år, samt en bot på 5.000 kroner. Siktede avgav en uforbeholden tillståelse, noe han tilkjennes tilståelsesrabatt for. I tillegg fikk han rabatt for at saken ble liggende lenge hos politiet. Steinkjer-mannen ble dømt til 14 dager betinget fengsel med to års prøvetid og en bot på 3.000 kroner. Domfelte vedtok dommen på stedet.