Den bruker ikke strøm - og den er ikke laget av eternit

Ny fyrlykt på plass

Eggebogen tirsdag morgen - 4. februar. Den nye fyrlykta bruker ikke strøm. Den produserer sin egen solkraft - med solcellepanel.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Tirsdag morgen var Kystverket i ferd med å montere ei ny og moderne fyrlykt på Bogatangen. Mandag ble den gamle fyrlykta demontert og kjørt bort. Etter at flere medier la ut saker om at den gamle fyrlykta var tatt ned, har flere ytret seg negativt i kommentarfelt på Facebook. "Hvor er byantikvaren?", har noen skrevet. Andre har skrevet at det er en stor skam, at det er trist, ja, endog forferdig at den gamle fyrlykta er fjernet. Den skulle vært restaurert, mener flere. "Verden går videre", sier andre. Og det er tilfellet med fyrlykter også. Den gamle fyrlykta var laget ev eternitt. Det var et materiale som skulle vare evig - og som hadde sin gullalder på 1950-tallet. I dag vet man at eternit, som ble laget av asbestfibre og sement, et kreftfremkallende.