Disse 12 vil bli ny kirkeverge i Steinkjer

Steinkjer kirke er én av 15 kirkebygg som Steinkjer kirkelige fellesråd forvalter.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Steinkjer kirkelige fellesråd har delt den offentlig søkerliste på sin hjemmeside.