Vil du bli hageplanlegger?

Nytt utdanningstilbud ved Mære landbruksskole

Hageplanlegging, tilbys som fagskoleutdanning ved Mære landbruksskole fra høsten 2020.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nå kan man lære seg Hageplanlegging ved Mære landbruksskole  Foto: Dorte Finstad

Hvor skal hagen starte - og hvor skal man avslutte?  Foto: Trine Binde Bratberg

Noen hager er flatere, og dermed kanskje enklere enn andre.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Fra høsten 2020 kan man ta fagskoleutdanningen Hageplanlegging på Mære landbruksskole.

Norges grønne fagskole – Vea, tilbyr fagskoleutdanning innen Hageplanlegging på Mære landbruksskole. Utdanningen er nettbasert med samlinger, og skoleåret 2020/2021 vil de fysiske samlingene være på Mære landbruksskole. Dette vil gi gartnere og anleggsgartnere i Trøndelag og omegn, mulighet til å kunne ta fagskoleutdanningen Hageplanlegging, uten at de må reise til Vea for samlinger.

Tilbudet er kommet til ved at Norges grønne fagskole – Vea og Trøndelag høyere yrkesfagskole har inngått en avtale om desentralisert Hageplanlegging på Mære, med oppstart høsten 2020.

Gunnar Johansen, som er faglærer ved Mære, vil undervise i vegetasjonslære og tekniske fag, mens Mona Barthel Sveen, som er faglærer på Vea, vil undervise i hageplanlegging.

Det er Vea som står ansvarlig for studiet - og man vil bli tatt opp som student ved Norges grønne fagskole – Vea.

For å bli student søker man gjennom Samordna opptak. Fra 1 .februar vil "Hageplanlegging" ligge under studieoversikten i samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april 2020.