Stoff fra lokalavisene for 100 år siden

Man måtte søke om tillatelse for å kjøre bil

Arkivbilde fra 11. mai 2007 - da Steinkjer feiret 150-årsjubileum. Da kjørte Bjarne Loe Dronning Sonja i sin gamle Chrysler. Bilen er vel 90 år.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Det er en kuriositet i dagens samfunn at man måtte ha tillatelse til å kjøre bil for 100 år siden. Når man søker i lokalavisene fra 1919 kan man lese at Herredsstyret i Stod ga tillatelse til å kjøre bil på en viss strekning, men ikke mellom klokka 8 og 11 på formiddagen. Det var nok på den tida på dagen det var tettest med hester langs veiene, og de lot seg ofte skremme av det nye motoriserte kjøretøyet.

Dette er utdrag fra Forr historielags årbok 2019


Akkederte i 23 år

Bjarne Loe fra Steinkjer har eid den flotte 90 år gamle Chrysleren i 32 år, men før han fikk kjøpt den akkederte han med selgeren i 23 år.