Nytt kjøremønster på E6 ble en suksesshistorie

New Articles

Omleggingen av kjøremøsteret på E6 i Figga blir av Statens vegvesen beskrivet som en suksess.