Nødetatene skal øve i tunnelene tirsdag

STRØMNES: Kollisjon og brann er øvelsesoppdraget for nødetatene tirsdag.  Foto: Statens vegvesen

New Articles

Tirsdag formiddag vil det yre av utrykningskjøretøy i og ved tunnelene på den nye Fv. 17. Det skal øves på brann. Før den nye vegstrekningen på Fv. 17 kan åpnes for trafikk, må det gjennomføres en omfattende øvelse med nødetatene. Ifølge brannsjef Håvard Bye i Brannvesen Midt IKT, har de vært med i planleggingen av tunnelene, og de er fulle av sikkerhetsutstyr. Nå skal dette prøves. Tirsdag starter med en gjennomgang av beredskapsplanen, samt orienteringer fra Vegtrafikksentralen (VTS), operasjonssentraler og nødetater. Del to avholdes som stabsøvelse, hvor ulykkesscenarioer blir presentert, og de ulike tiltak og problemstillinger blir diskutert blant deltakerne. Del tre gjennomføres som en skarp øvelse i Strømnestunnelen hvor VTS og redningsetater skal iverksette fysiske tiltak for å løse oppdraget.