Miljø- og energpris til Mære

New Articles

Landbrukets klima- og energisenter ved Mære landbruksskole fikk prisen "Nordens grønne belte".

Det er en pris som gis til noen som på en innovativ og forbilledlig måte bidrar til utvikling og jobber aktivt med bærekraftsspørsmål innen miljø og energi, skriver Trøndelag fylkeskommune på en pressemelding.

– Prisen er en god bekreftelse på at det valget vi tok i 2015 om å bygge opp Landbrukets klima- og energisenter var riktig, og at vi har gjort mye rett frem til nå med å bygge opp dette senteret. Prisen er en motivasjonsfaktor til å fortsette arbeider med klima og energi i landbruket, sier rektor ved skolen, Rolf Wensbakk.


"Annerledeshet" - tema på Lø skole tirsdag

Tore Petterson målbandt elevene


Bidrar til forskning

I begrunnelsen står det blant annet at samarbeidet med ZEN-forskningssenteret og skolens arbeid for å finne måter å produserte energi og redusere energiforbruket på skolen

Begrunnelsen

Mære landbruksskole har utviklet seg ut i fra behovet i bærekraftig jordbruk og

matproduksjon. Gjennom sitt harde arbeid viser Mære landbruksskole vei for

fortsatt bærekraftig utvikling innen jordbruk med fokus på klimaspørsmålet, med

tydelig kobling til FNs Agenda 2030. Bærekraftsaspektet finnes i alt arbeid som

skolen gjør.

Det siste initiativet er å bli Norges første nullutslippsgård. Dette skal gjøres i

samarbeid med ZEN-forskningssenteret (Zero Emission Neighborhood). Bygninger

og energibruk er i hovedfokus for det initiativet. Utover dette vil det utvikles nye

løsninger, teknologi og kunnskap som gjør Mære landbruksskole til en

foregangsaktør i Norden innen disse utfordringene.

Et viktig aspekt i skolens arbeid er å finne måter å produsere energi, samt

redusere energiforbruk gjennom å bruke energi på en smartere og mer effektiv

måte.  Mære landbruksskole sitt samarbeid med blant annet forsknings- og

utviklingsmiljøer innen ulike områder, samt andre aktører og interessenter, gir god

profilering av Midtnorden gjennom at arbeidet er kjent i en større krets.


Fullførte Norge på langs i 147 dager:

– Hva nå?