Antibiotikabruken i landbruket er redusert

Kalv, beite, landbruk   Foto: scanstocphoto

Leder Olaug V. Bollestad (Krf) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.   Foto: PETER MYDSKE

New Articles

I følge en rapport fra NORM-VET er Norge blant de landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjon. Det skriver regjeringen på sine nettsider.

Landbruks- og matdepartementet lanserte i 2015 en nasjonal strategi mot antibiotika resistens for mennesker og dyr. Nå kan de opplyse at de har nådd de målene som de har satt seg.

– Et langsiktig og ansvarsfullt samarbeid mellom myndigheter, næring og veterinærer har gitt gode resultater. Forbruket av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier hos norske husdyr er fortsatt blant de aller laveste i verden. Nå blir det snart lansert en ny strategi for å fortsette dette viktige arbeidet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.


 

Fullførte Norge på langs i 147 dager:

– Hva nå?


Utfasingen av stoffet Narasin skal ha en del av æren for de gode resultatene. Narsisin er faset ut av kyllingproduksjonen uten økt bruk av antibiotika. Evalueringen viser at andelen av kyllingflokken som ble behandlet med antibiotika er svært lav og på samme nivå som før Narasin ble faset ut.

Det var i 2015 fjørfebransjen bestemte seg for å fase ut Narasin. I 2016 meldte Nortura at de var i mål med å bli kvitt Narasin fra kyllingprodusentene sine. Middelet ble brukt for å holde parasitter unna kyllingene.


Stor brannøvelse på Mære landbruksskole med mange involverte etater

Fant feil i brannplanene