"I dag er det som julaften og 17. mai på samme dag"

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus offisielt åpnet

New Articles

Tirsdag 5. november ble Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus offisielt åpnet. Det var helseminister Bent Høie som hadde æren av å stå for den offisielle åpningen. Det gjorde han med en kort tale.
- Når man flytter tar man med seg det fineste man har fra det gamle huset. Det har dere også gjort, og det er menneskene. Det er de som skal gjøre det som er viktigst i dette helsefellesskapet - i form av sin kompetanse. Når man samler disse virksomhetene, som har så stor betydning for folks liv, i ett helsefellesskap, blir det bra, sa helseminister Bent Høie, som også gjorde alle som var til stede oppmerksom på at nylig inngikk KS og regjeringen en avtale.
- Den avtalen går ut på å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Derfor er det kjekt å komme hit til Steinkjer og se at Nord-Trøndelag har gått foran, som vanlig, og etablert et felles helseforetak, sa Bent Høie.