Dampsaga kulturhus

Fullt på kulturhuset både på dagtid og på kveldstid

Cecilia Vennersten var med på boble-showet til Dora og Bjørg Thorhallsdottir på Dampsaga kulturhus onsdag kveld.  Foto: Trine Binde Bratberg

Det var 266 barn fra 24 barnehager på Dampsaga onsdag formiddag.  Foto: Trine Binde Bratberg

New Articles

Onsdag formiddag inviterte NAF barnahager til refleksteater på Dampsaga kulturhus, og på kvelden var det klart for forestillingen Bobler med Dora og Bjørg Thorhallsdottir. De hadde med seg Cecilia Vennersten. På refleksforestillingen på dagtok kom det 266 barn - rettere sagt skolestartere, fra hele 24 barnehager. På forestillingen onsdg kveld var det stinn brakke med kun noen få ledige seter.

I 1992 ble det åpnet et moderne kulturhus på et tidligere sagbruk i Steinkjer. Hovedbygningen er Nord-Trøndelags første arkitekttegnede industribygning.

Tidlig på 90-tallet kom det opp et bygningskompleks bygd opp rundt tre teglsteinsbygninger fra først på 1900-tallet, som tidligere kaltes Steinkjer Dampsag & Høvleri. Et sagbruk.

Da det nye kutlurhuset i Steinkjer ble åpnet i mai 1992 inneholdt det konsert- og teatersal, allbrukssal, restaurant, tre kinosaler, bibliotek, kontorer og lokaler til musikkskolen. Arkitekt var Kåre Herstad hos Letnes Arkitektkontor. Kulturhusets første leder var Per Øivind Øien. Han ble avløst av Hallgeir Modell i 1993.
Ifølge Steinkjerleksikonet, hadde Dampsaga en hundreårig sagbrukshistorie som ble avsluttet i 1978. Dampsagaanleggets hovedbygning er det eldste og beste besvarte industrianlegget i Steinkjer, og et av de første industribygg i Nord-Trøndelag som ble tegnet av arkitekt. Det er mye som tyder på at det er domkirkearkitekt Albertsen som tegnet bygningen.

1978 var industrianlegget kondemnert og skulle rives. I forbindelse med at Steinkjer Mannssangforening arbeidet med å skaffe øvingslokale fødtes ideen om å bruke Dampsaga. Utover 1980-tallet utvikles ideen om å bevare Dampsaga, og bruke den som kulturhus.

Den 12. juni 1982 debuterte Dampsaga som «kulturhus» i forbindelse med feiringen av Steinkjers 125-årsjubileum. Åpningskonserten ble innledet med et gjenhør med den særegne, litt «forkjøla» låten i sagfløyta.

Stiftelsen Dampsaga ble formelt etablert 29. september 1983, hadde som formål å eie, bevare og bygge ut Dampsaga som kulturanlegg. Dette var et samarbeid mellom Kontaktutvalget for sang og musikk i Steinkjer, Steinkjer Mannssangforening, Nord-Trøndelag sang- og musikkråd, Nord-Trøndelag orkesterkrets og Steinkjer kommune. Stiftelsens første leder var Olav Brosveet.

Støtteforeningen Dampsagas Venner ble etablert i oktober 1983. Olav Brosveet og Arnt Ove Aune vekslet på å inneha ledervervet i Stiftelsen, før Bjørn F. Peckel overtok i 1991.

Dampsagas skjøte ble overdratt til stiftelsen den 7. mars 1984 av ordfører Erik Bartnes.
Desember 1985 ble det utlyst en idékonkurranse om utviklingen av dampsagaområdet. Denne ble vunnet av Jon Meland under motivet «Opp med dampen». Dette skulle danne grunnlaget for formgiving av området.
Dampsaga utbyggingsselskap A/S ble etablert i 1986 for å ivareta utbyggingen av Dampsagaområdet, mens Dampsaga kulturbygg A/S ble etablert 5. november 1990 som et utbyggings- og eiendomsselskap for Dampsaga kulturhus, med stiftelsen Dampsaga som en av aksjonærene.

Kulturhusanlegget ble utformet av Letnes Arkitektkontor A/S, og byggingen startet 2. mai 1991. Bjørn Peckel fra Stiftelsen Dampsaga la ned grunnsteinen ved at han murte inn et skrin som inneholdt tegninger av kulturhuset; signert utgave av Asmund Lervik vise «Trivelige Trøndelag»; «Dampsag-visa» av Olav Brosveet; ei munnharpe og en taktstokk. Tilstede ved høytideligheten var også ordfører Erling Aune, hovedutvalgsleder Ola Skevik og fylkeskultursjef Rolf Vestvik. Anlegget sto ferdig i mai 1992 med en grunnflate på drøyt 3.165 kvadratmeter og totalt areal på 5.575 kvadratmeter.

Per Øivind Øien ble ansatt som kulturhussjef. Det var vanskelig å få kulturhuset til å bære seg økonomisk, og kommunen overtok drifta av anlegget primo 1993. I mai 1993 ble Hallgeir Modell ansatt som kulturhussjef. Stiftelsen Dampsaga ble lagt ned våren 1993.