Zebra, Jektbyen og Amfi var ikke oppfunnet den gang

Ifølge Steinkjerleksikonet ble Sørsileiret oppfylt og anlagt i perioden 1968 til 1975. Det oppfylte området var på 230 mål. Her var de godt i gang med arbeidet.  Foto: Ukjent

New Articles

Byen Steinkjer ble dannet rundt munningen av Steinkjerelva. Det står det når man googler litt om Steinkjer. Det står også at elva deler byen i to deler; Sørsia og Nordsia. Om Sørsileiret står det, at det er en bydel som ble oppfylt og anlagt i Steinkjerfjorden i perioden 1968 til 1975. På Steinkjerleksikonet står det at det oppfylte området var på 230 mål.