Det er seks idrettslag i Verran kommune

Her deltar Lykke, Victoria, Leander og Andrea på Malmmila. Arkivbilde fra 2016.  Foto: Svein Leknes

Dette er lederne i henholdsvis Verran og Steinkjer idrettsråd (blir sammenslått fra 1.1.20), Halfdan Ludvigsen og Marit Moe.   Foto: Steinkjer idrettsråd

New Articles

I Verran kommune, som har i underkant av 2.500 innbyggere, er det så mange som seks idrettslag. Det er Malm IL, Follafoss IL, Sportsklubben Fjell, Vada IL, Verrastranda IL og Verrabotn IL.

Verran og Steinkjer idrettsråd har nå fordelt Lokale aktivitetsmidler, de såkalte LAM-midlene. 1,7 millioner kroner kommer idrettslagene i Steinkjer og Verran til gode. Tildelingen skjer med utgangspunkt i aktivitet for barn og ungdom for fjoråret, her 2018. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

I Verran kommune fikk Malm IL kr 50.580, Follafoss IL kr 50.580, Sportsklubben Fjell kr 21.790, Vada IL kr 10.892, Verrastranda IL kr 10.893, Verrabotn IL kr 10.892.

1. januar 2020 blir Verran en del av Steinkjer kommune.
I Steinkjer er det 15 idrettslag, som står på listen over fordelte LAM-midler. Det er Sparbu IL, Beitstad IL, Egge IL, Ogndal IL, Sørlia IL, Byafossen IL, Henning IL, Følling IL, Kvam IL, Stod IL, Lysheim IL (friidrett), Rygg IL, Sør-Beitstad IL (friidrett), Sprova IL og Steinkjerstudentenes IL.

I tillegg er det mange flere klubber av ulik art.