Lei av motorlek

Snudd jord: Dette var synet som møtte besøkende ved Lysheim grendehus.   Foto: Privat

New Articles

– Det skrenses både med biler, traktorer og firhjulinger.