Her kommer fotballhallen

  Foto: Norconsult

FOTBALLHALL: Arve Løberg (t.v.) gir fem millioner kroner fra næringslivet til kultursjef Leif Terje Nilsen i Steinkje rkommune som skal brukes til fotballhall. Fornøyde givere er viseadministrerende dirketør Torkil R. IVersen i TOBB (t.h), Eirik Tronstad fra Inntre Kjeldstad, Erik Sakshaug fra Zara eiendom, administrerende dirketør Per Hangerhagen i Byggmakker Gipling, nestleder Gisle Almlid-Larsen i SFK, Lise Musum Stangvik fra NTE, banksjef Gunnar Thorsen Sparebank1 SMN og Stein Arne Lyng fra Zara eiendom.  Foto: Svein Leknes

New Articles

Ifølge kultursjef Leif Terje Nilsen vil ikke den kommende fotballhallen ikke komme i konflikt med det øvre gressfeltet ved Steinkjerhallen.

Nå skal det lages en reguleringsplan, og når den er vedtatt, kan arbeidet med den 68 x 105 meter store fotballhallen starte. Noe av forutsetningene med plasseringen av hallen, er at blant annet eksisterende garderober i Steinkjerhallen skal benyttes.